Informace pro členy tenisového klubu Start Praha Topolka


9.4.2015 Stanovy TK

Na Mimořádné Valné hromadě, která se konala 19.9.2014 byly členy TK schváleny nové Stanovy dle nového Občanského zákoníku. Stanovy TK Start Praha - Topolka k nahlédnutí v příloze.